Generelle betingelser

Oratur Bispelund Aqua Islandsheste Beder Ã…rhus

Vi byder alle velkommen på Bispelund og gør opmærksom på følgende:

 

  • Træning, behandlinger, ophold m.v. betales forud pr. uge.

 

  • Din hest skal være basis- og revaccineret efter gældende regler.

 

  • Vi modtager ikke heste fra stalde med smitsomme sygdomsudbrud indenfor inkubationstiden.

 

  • Al ophold og færdsel på Bispelund foregår på eget ansvar.

 

  • Sygdom og ulykkestilfælde er på ejers eget ansvar.

 

  • Både akut dyrlægehjælp og planlagte kontroller mv., sker for ejers egen regning.