Vi passer godt på dine oplysninger!

Introduktion

Bispelyst Islandsheste / Bispelyst Aqua / Borgs Beslagsmedie indsamler personlige oplysninger om dig i henhold til persondataforordningen. Oplysningerne indsamles og behandles på følgende måde:

Personoplysninger

Vi behandler kun personoplysninger om dig som du giver os for at kunne opfylde vores aftale i forbindelse med dig.

Anvendelse af dine personlige oplysninger

Formålet med indsamlingen af dine personlige oplysninger er at opfylde vores aftale med dig samt lovformelle krav. Vi behandler kun personlige oplysninger om dig der er relevante og tilstrækkelige til opfyldelse af formålet.

Opbevaring af dine personlige oplysninger

Dine personoplysninger opbevares hos os eller hos, en af os, valgt ekstern virksomhed (herefter "databehandleren"). Dine personlige oplysninger vil være omfattet af beskyttelsen i persondataforordningen.

Vi er over for dig ansvarlige for opbevaring af dine personlige oplysninger hos databehandleren.

Vi påser løbende, at vi og databehandleren, har truffet de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod at dine personlige oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, går tabt eller forringes. Endvidere sikrer vi at de ikke kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med de til enhver tid gældende regler om behandling af personoplysninger.

Deling

Vi kan dele dine personlige oplysninger med andre virksomheder og samarbejdspartnere, når det er nødvendigt for at vi kan opfylde vores aftale med dig. Herudover kan vi dele dine personlige oplysninger hvis vi er forpligtigede i henhold til lovgivning.

Sletning af dine personlige oplysninger

Vi opbevarer kun personoplysninger så længe det er nødvendigt til opfyldelse af formålet eller til opfyldelse af lovkravet.

Vi sletter dine oplysninger når vi ikke længere har behov for dem men senest når forældelsesfristen for vores ansvar udløber, hvilket p.t. er 5 år.

Dataansvarlig

Bispelyst Islandsheste / Bispelyst Aqua / Borgs Beslagsmedie

Bispelundvej 44

8300 Beder

Mail: rikkeogmads@gmail.com

Telefon: 26144894 / 40869121

CVR.: 21614084